Osnovno

Na prezentaciji Katedre za Automatiku možete pronaći informacije o istorijatu Katedre, kursevima za koje je Katedra matična, te osoblju zaposlenom na Katedri.

Najnovije vijesti

  • [20.05.2013.]

    Izvršena rekonstrukcija prezentacije Katedre.

    Više »